Valeri Lazareva, Лазарева Валерия, video, живопись мастихином,